Regulamin

Regulamin i warunki sprzedaży

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży winny być stosowane do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw organizowanych przez TTS Company Sp. z o.o. (niniejszym określany jako „TTS Company”).
2. TTS Company nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.

II. Zamówienia

1. Złożenie zamówienia jest traktowane przez TTS Company jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.
2. Zamówienie należy złożyć za pomocą zapytania ofertowego dostępnego na stronie internetowej TTS Company. W zamówieniu należy wyraźnie podać adres, telefon, faks, adres e-mail zamawiającego i odbiorcy, dane płatnika, w tym NIP.
3. Zamówienie Kupującego jest potwierdzane przez TTS Company (pocztą elektroniczną). TTS Company zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane.

III. Ceny, warunki płatności.

1. Ceny oferowanych towarów i usług są dostępne w sklepie internetowym TTS Company, bądź wyceniane indywidualnie przez Handlowca.
2. TTS Company zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
3. Ceną transakcji jest cena z potwierdzonego przez TTS Company zamówienia.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar, według jednej z poniższych form płatności: gotówka bądź przedpłata. Dopuszcza się odroczoną płatność przelewem, po uprzedniej akceptacji przez TTS Company.

IV. Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest określany w potwierdzeniu zamówienia.
2. TTS Company wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub rezygnacji z realizacji zamówienia.
3. Miejscem wydania towaru jest siedziba TTS Company, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
4. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w podanym terminie.
5. TTS Company może dostarczyć Kupującemu towar na adres podany w zamówieniu, za odrębną opłatą, korzystając z usług firmy kurierskiej. Wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy TTS Company powierzy towar przewoźnikowi w celu dostarczenia ich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

V. Postanowienia końcowe

1. Ogólne Zasady Sprzedaży, jak i wszystkie umowy zawarte pomiędzy TTS Company a Kupującym winny podlegać i być interpretowane wyłącznie zgodnie z polskim prawem.
2. Niezapoznanie się Kupującego z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie zwalniają Kupującego z obowiązku ich przestrzegania.
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 

 
 

Bogata Oferta

Ponad 500 producentów w ofercie. Szczególnie duży wybór programów narzędziowych oraz narzędzi programistycznych. Licencje wieczyste oraz subskrypcje roczne i miesięczne.

Atrakcyjne ceny

Współpracujemy nie tylko bezpośrednio z producentami, ale również z ich autoryzowanymi dystrybutorami z całego świata, skutecznie wykorzystując wszelkie lokalne promocje oraz zmieniające się kursy walutowe.

Profesjonalizm

25 lat na rynku. Tysiące zadowolonych klientów. Setki tysięcy sprzedanych licencji. Zarówno tradycyjne rozwiązania on-premises, chmurowe jak i hybrydowe. Zawsze chętnie służymy pomocą.