Regulamin

Regulamin i warunki sprzedaży

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży winny być stosowane do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw organizowanych przez TTS Company Sp. z o.o. (niniejszym określany jako „TTS Company”).

2. TTS Company nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.

II. Zamówienia

1. Złożenie zamówienia jest traktowane przez TTS Company jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2. Zamówienie należy złożyć za pomocą zapytania ofertowego dostępnego na stronie internetowej TTS Company. W zamówieniu należy wyraźnie podać adres, telefon, faks, adres e-mail zamawiającego i odbiorcy, dane płatnika, w tym NIP.

3. Zamówienie Kupującego jest potwierdzane przez TTS Company (pocztą elektroniczną). TTS Company zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane.

III. Ceny, warunki płatności.

1. Ceny oferowanych towarów i usług są dostępne w sklepie internetowym TTS Company, bądź wyceniane indywidualnie przez Handlowca.

2. TTS Company zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

3. Ceną transakcji jest cena z potwierdzonego przez TTS Company zamówienia.

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar, według jednej z poniższych form płatności: gotówka bądź przedpłata. Dopuszcza się odroczoną płatność przelewem, po uprzedniej akceptacji przez TTS Company.

IV. Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest określany w potwierdzeniu zamówienia.

2. TTS Company wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub rezygnacji z realizacji zamówienia.

3. Miejscem wydania towaru jest siedziba TTS Company, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.

4. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w podanym terminie.

5. TTS Company może dostarczyć Kupującemu towar na adres podany w zamówieniu, za odrębną opłatą, korzystając z usług firmy kurierskiej. Wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy TTS Company powierzy towar przewoźnikowi w celu dostarczenia ich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

V. Postanowienia końcowe

1. Ogólne Zasady Sprzedaży, jak i wszystkie umowy zawarte pomiędzy TTS Company a Kupującym winny podlegać i być interpretowane wyłącznie zgodnie z polskim prawem.

2. Niezapoznanie się Kupującego z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie zwalniają Kupującego z obowiązku ich przestrzegania.

3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. TTS Company może z wykorzystaniem Serwisu gromadzić dane osobowe jego Użytkowników, dla których zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest administratorem.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone głównie w następujących celach:

  • realizacji usług Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • podjęcia kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • marketingu produktów oraz usług lub wysyłki informacji handlowej przez TTS Company wobec zgody Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub wobec uzasadnionego interesu TTS Company zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Dane dotyczące Użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania w związku, z którym zostały zgromadzone – nie dłużej niż nakazują to odpowiednie przepisy prawa bądź do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

7. Dane Użytkownika w granicach prawa mogą być dostępne dla innych TTS Company podmiotów m.in. wspierających TTS Company w zakresie prowadzonej przez niego działalności lub organów władzy publicznej.

8. Każda osoba, której dane są gromadzone posiada uprawnienie do:

  • żądania dostępu do danych i uzyskania informacji w zakresie ich przetwarzania;
  • sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przeniesienia danych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Jednak może się okazać niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania np. w sytuacji chęci założenia konta w serwisie.

10. W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej każdy Użytkownik może złożyć do TTS Company stosowny wniosek na adres e-mail tts@tts.com.pl, telefonicznie na numer +48 22 868 40 42, pisemnie na adres siedziby ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.

11. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się również w  Polityce prywatności.

Bogata Oferta

Ponad 500 producentów w ofercie. Szczególnie duży wybór programów narzędziowych oraz narzędzi programistycznych. Licencje wieczyste oraz subskrypcje roczne i miesięczne.

Atrakcyjne ceny

Współpracujemy nie tylko bezpośrednio z producentami, ale również z ich autoryzowanymi dystrybutorami z całego świata, skutecznie wykorzystując wszelkie lokalne promocje oraz zmieniające się kursy walutowe.

Profesjonalizm

25 lat na rynku. Tysiące zadowolonych klientów. Setki tysięcy sprzedanych licencji. Zarówno tradycyjne rozwiązania on-premises, chmurowe jak i hybrydowe. Zawsze chętnie służymy pomocą.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od TTS Company Sp. z o.o. informacji dotyczącej oferty własnej TTS Company Sp. z o.o. drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest TTS Company Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, tts@tts.com.pl, tel. +48 22 868 40 42). Dane osobowe osób korzystających z formularza newsletter przetwarzane są w celu podjęcia kontaktu, realizacji określonego żądania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacji przez TTS Company Sp. z o.o. marketingu usług własnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne!
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Więcej informacji w naszej Polityce plików cookies